Ziviler Ungehorsam, Stufe Ninja

Sonntag, 16.3.2014, 19:11 > da]v[ax

camera camera cctv makera kameras überwachun abmonieren abschrauben abgeschraubt ziviler ungehorsam

(via zivilerungehorsam)